TERMENI SI CONDIȚII  

 

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DETALIATE MAI JOS. UTILIZAREA ACESTUI SITE DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ESTE CONDIȚIONATĂ DE ACCEPTAREA ACESTOR TERMENI SI CONDIȚII.  

 

 1. GENERALITĂȚI 

 

Acești Termeni și Condiții guvernează accesul și utilizarea site-ului https://www.notoriusuniversity.ro (denumit în continuare Site-ul”,”Platforma”sau „Notorius University”), precum și a produselor pe care le oferim pe Site. Prin accesarea site-ului nostru, declarați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții și Politica noastră de confidențialitate.  

 

Notorious University este denumirea comercială a societății Notorius Incons S.R.L, o societate comercială înregistrată în România, care deține și administrează Site-ul. 

 

Accesarea acestui Site de către dumneavoastră implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre Termenii și Condițiile detaliate mai jos, nu sunteți autorizat să utilizați acest Site sau să achiziționați oricare dintre produsele și serviciile disponibile pe Site. 

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba și actualiza acești Termeni și Condiții, în orice moment. Orice modificări vor produce efecte din momentul publicării acestora pe Site. Notorious University nu garantează că veți fi notificat cu privire la astfel de modificări, prin urmare este responsabilitatea dumneavoastră să rămâneți la curent cu orice modificări ale acestor Termeni și Condiții. 

 

Continuarea utilizării Site-ului după modificarea acestor Termeni și Condiții reprezintă o acceptare a tuturor modificărilor implementate. Dacă nu doriți să vi se aplice astfel de modificări , vă rugăm să nu mai accesați Site-ul.  

 

 1. DEFINIȚII 

 

Pentru claritate, următorii termeni folosiți cu majuscule în prezentul document, vor fi definiți după cum urmează: 

 1. “Notorious University” înseamnă platformă educațională digitală, unde membri pot accesa, contra cost, conținut scris, audio și video din diferite domenii. Notorius University nu este o unitate de învățământ superior în sensul Legii educației naționale nr. 1/2011, astfel cum a fost completată și modificată; 
 1. Profesorînseamnă specialist într-un anumit domeniu care creează conținut educațional și oferă servicii educaționale pentru membri platformei Notorious University. Profesor nu înseamnă personal didactic în sensul Legii educației naționale nr. 1/2011, astfel cum a fost completată și modificată; 
 1. „Utilizator” înseamnă orice persoană care accesează și interacționează cu Site-ul si care achiziționează produsele oferite spre vânzare pe Site; 
 1. “Membru” înseamnă orice persoană care deține un NFT;  
 1. “Comunitate” înseamnă o parte a Site-ului, unde membri pot interacționa sub forma unui grup public; 
 1. “Canalul Discord se referă la canalul de comunicare accesibil doar membrilor care au achiziționat un NFT. 
 1. “NFT” este un acronim pentru “Non Fungible Tokens”, care reprezintă o înregistrare pe un blockchain, prin intermediul unui “smart contract”,  asociată cu un anumit activ digital sau fizic. Dreptul de proprietate asupra activului sau bunului digital poate fi transferat de proprietar, permițând vânzarea și tranzacționarea NFT-urilor pe diverse piețe digitale. În acest context, se referă la colecția de tokeni emisă de către Notorious University, in baza căruia membrii pot obține si accesa toate produsele și serviciile oferite de platformă; 
 1.  “Smart contract” reprezintă un program informatic sau un protocol de tranzacționare care este creat cu scopul de a executa, controla sau înregistra în mod automat evenimente și acțiuni care produc efecte juridice, în conformitate cu termenii unui contract sau a unui acord; 
 1. Blockchainreprezintă o bază de date distribuită între nodurile unei rețele de calculatoare ce stochează informațiile electronic în format digital, în liste de înregistrări (sau date), numite blocuri”, care sunt legate și securizate cu ajutorul criptografiei; 
 1. “Minting” înseamnă procesul de creare a unui/unor NFT-uri prin convertirea datelor digitale în active digitale înregistrate pe blockchain. Odată create, aceste active digitale, nu pot fi modificate, editate sau șterse 
 1. “Lending” înseamnă închirierea, contra unui cost stabilit de Membru, a NFT-ului/lor deținut/e în scopul de a oferi acces persoanei care l-a închiriat la produsele și serviciile comercializate pe Site. 
 1. “Whitepaper” este documentul care poate fi descărcat în mod gratuit de pe Site și care detaliază modul de utilizare al platformei și conținutul ei, obiectivele platformei, precum și modalitățile de atinge aceste obiective; 
 1. “DAO” este un acronim pentru “Decentralized Autonomous Organization”, care reprezintă o structură organizațională care nu este supusă unei autorități centrale, ci este controlată în aceeași măsură de către membri ei, care au drept de vot cu privire la modul de conducere al organizației; 
 2. “KYC” este un acronim pentru “Know Your Customer”, care înseamnă o procedură de identificare a Membrilor platformei prin solicitarea de date personale în scopul verificării identității dintre informațiile furnizate și persoana care le furnizează; 
 3. Portofel digitalse referă la dispozitiv electronic, un serviciu online sau un program software care permite unei părți să facă tranzacții electronice cu o altă parte, schimbând unități monetare digitale (criptomonede) pentru produse și servicii; 
 1. EGLDeste un acronim pentru eGold” și se referă la criptomoneda nativă a platformei de blockchain Elrond; 
 1. CONDIȚII PRIVIND ACCESUL PE SITE 

 

Accesul la platforma este permis oricărei persoane care acționează cu un scop legitim, cu respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri și cu respectarea acestor Termeni și Condiţii. 

 

Utilizatorii, Membri și Profesorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani pentru a crea un cont pe Site și pentru a achiziționa produsele sau utiliza serviciile, precum și pentru a crea conținut pentru Site. Dacă aveți mai puțin de 18 ani, este posibil să vă creați un cont numai cu acordul unui părinte sau tutore pentru a vă ajuta să accesați conținutul potrivit pentru vârsta dumneavoastră. Dacă descoperim că ați creat un cont care încalcă aceste reguli, ne rezervăm dreptul de a vă închide contul.  

 

Pentru a putea accesa platforma Notorious University, trebuie să vă creați un cont. Când vă configurați contul trebuie să furnizați și să continuați să furnizați informații exacte și complete cu privire la identitatea dumneavoastră, inclusiv o adresă de e-mail validă sau orice alte date solicitate. Sunteți responsabil pentru siguranța contului creat și a parolei create, precum și pentru orice acțiuni asociate contului dumneavoastră pe platformă, inclusiv pentru prejudiciile cauzate de altcineva care vă folosește contul fără permisiunea dvs.  

 

Notorious University nu permite transferarea unui cont către altcineva sau folosirea contului de către alta persoana. Dacă ne contactați pentru a solicita accesul la un cont, vom acorda accesul condiționat de furnizarea informațiilor solicitate de către noi pentru a demonstra că sunteți proprietarul contului respectiv. În cazul decesului proprietarului de cont, contul acestuia va fi închis.  

 

Platforma oferă utilizatorilor o parte din conținut gratuit. Pentru a accesa conținutul gratuit, este nevoie doar să vă creați un cont. O parte dintre produsele de pe platformă pot fi achiziționate utilizând un card bancar sau un portofel digital. 

 

Dacă doriți să achiziționați produsele folosind un portofel digital, trebuie să selecționați unul din lista de opțiuni disponibile pe platformă (cum ar fi Maiar DeFi Wallet, Web Wallet, Ledger sau Maiar). Când folosiți portofelul digital pentru a accesa acest Site, sunteți de acord să utilizați portofelul respectiv în condițiile impuse de furnizorul portofelului.  

 

Portofelele digitale nu sunt operate sau întreținute de Notorious University, care nu are custodie sau control asupra conținutului portofelului dumneavoastră și nu are capacitatea de a prelua sau transfera conținutul acestuia. Notorious University nu își asumă răspunderea pentru nicio problemă legată de o posibilă defecțiune a portofelului. 

 

Notorious University nu își asumă răspunderea pentru securitatea și activitatea portofelului dumneavoastră sau pentru orice daune pe care le puteți suferi dacă nu luați măsurile de securitate adecvate pentru a vă proteja portofelul digital, adresa blockchain sau alte detalii ale contului. 

 

Notorious University nu își asumă răspunderea pentru modalitatea în care vă folosiți contul, pentru activitatea de pe platformă asociată contului dumneavoastră, pentru contentul creat sau pentru conduita din canalele de comunicare publice si private. Notorious University nu va fi tras la răspundere pentru prejudicii pe care le puteți suferi ca urmare a activității dumneavoastră sau a interacțiunilor dumneavoastră cu alți Utilizatori sau Membri. 

 

În principiu, Notorious University acordă acces nelimitat la cursurile publicate pe platformă deținătorilor de NFT-uri, însă ne rezervăm dreptul discreționar de a modifica sau de a întrerupe, în orice moment, oricare sau toate funcționalitățile Site-ului, a produselor sau a serviciilor furnizate, fără notificare, pentru încălcarea acestor Termeni și Condiții sau pentru orice alt motiv întemeiat, cum ar fi încălcarea unor drepturi, legi, acte normative sau bune moravuri. 

 

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

 

Pentru a accesa platforma Notorious University, trebuie să fiți de acord cu Politica noastră de confidențialitate, pe care o veți găsi ca un document separat pe Site. Prin accesarea și utilizarea acestui Site, declarați că ați citit și sunteți de acord cu toate acțiunile întreprinse de noi cu privire la informațiile dumneavoastră, în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Fiecare Utilizator, Membru sau Profesor este responsabil pentru acuratețea informațiilor pe care le furnizează și pentru validitatea documentelor pe care le transmite.  

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 

Arhitectura Site-ului, grafica, interfețele, simbolurile și reprezentările, logo-urile, lucrările de artă și codul sursă utilizat, și orice alte servicii și produse de pe Site aparțin Notorious University și sunt protejate de drepturi de autor, brevet și marcă, astfel cum sunt definite de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, astfel cum a fost republicată și actualizată. 

 

Este interzisă copierea Site-ului, în totalitate sau parțial, reproducerea, republicarea, încărcarea, postarea, codificarea, traducerea, transmisia sau distribuția acestuia în orice fel către alt computer, server, site sau orice alt mediu pentru publicare sau distribuire pentru orice scop comercial, fără acordul prealabil scris al Notorious University. 

 

Toate denumirile, logo-urile, nume de produse și servicii, sau modele și sloganuri de pe acest Site sunt mărci comerciale protejate. Tot conținutul încărcat, afișat, vândut sau cumpărat pe Site nu poate fi copiat, imitat sau utilizat, în întregime sau parțial, fără permisiunea Notorious University.  

V.  REGULI DE INTERACȚIUNE CU SITE-UL 

 

Notorious University este o platformă care oferă acces Utilizatorilor, Membrilor si Profesorilor  atât la o comunitate publică, cat si la o comunitate privata care poate fi accesata doar de către deținătorii de NFT-uri. Platforma nu își asumă nicio obligație de a monitoriza acțiunile Utilizatorilor, Membrilor sau Profesorilor sau de a verifica conduita și discursul acestora. Notorious University își rezervă dreptul de a bloca, elimina sau șterge, oricând, orice conținut sau mesaje și de a limita sau restricționa accesul la comunitate, pentru orice motiv rezonabil, inclusiv, dacă există o convingere rezonabilă că o acțiune, mesaj sau discurs ar putea încălca drepturile oricărei terțe părți, o lege sau alte acte normative, bunele moravuri sau acești Termeni și Condiții.  

 

 1. REGULI PENTRU UTILIZATORI SI MEMBRI 

 

Atunci când alegi să folosești Site-ul declari pe proprie răspundere următoarele: 

 

 1. Acțiunile, mesajele și postările dumneavoastră, nu încalcă și nu vor încălca orice drept al unei terțe părți, inclusiv orice drept de autor; marcă comercială, brevet, secret comercial, drept moral, drept la confidențialitate, drept de publicitate sau orice alt drept de proprietate intelectuală, contract sau proprietate;  
 1. Nu veți posta conținut care va putea fi considerat în mod rezonabil a fi inacceptabil, profan, indecent, pornografic, hărțuitor, amenințător, jignitor, plin de ură sau inadecvat în orice alt mod; 
 1. Nu veți întreprinde niciun fel de acțiuni care încalcă orice lege sau act normativ și vă veți abține de la orice fel de conduită de natură a restricționa accesul la platformă sau deteriora în orice mod experiența sau interacțiunea altor membri cu platforma; 
 1. Nu veți posta sau transmite publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, mesaje nedorite, spam sau orice altă formă de solicitare (comercială sau de altă natură) către orice persoana; 
 1. Nu veți întreprinde niciun fel de acțiuni care ar putea produce Site-ului defecțiuni de orice natură și nu veți folosi niciun program, proces automat sau manual sau dispozitiv pentru a copia sau a reproduce Site-ul sau orice conținut publicat pe Site; 
 1. Nu veți întreprinde niciun fel acțiuni care sunt de natură să afecteze sau să saboteze obiectivele platformei și modalitățile de îndeplinire a acestor obiective, astfel cum sunt descrise în Whitepaper; 
 1. Nu veți încerca să obțineți acces neautorizat la Site sau să perturbați orice părți ale platformei, serverul(e) pe care este stocat Site-ul, computer sau bază de date conectată la Site; 

 

Atunci când achiziționați NFT-uri sau un curs, Notorious University vă acordă dreptul de a accesa conținutul de pe Site, care ne aparține. Conținutul nu este vândut Utilizatorilor si Membrilor, prin urmare Notorious University nu vă acordă dreptul de a de a vinde conținutul, de a-l distribui altor persoane sau de a-l reproduce.  

 

Notorious University nu oferă nicio garanție cu privire la calitatea, originea sau originalitatea oricărui conținut pe Site. Notorious University nu își asumă răspunderea pentru nicio eroare, denaturare sau omisiune în, și despre conținut, nici pentru disponibilitatea conținutului. 

 

În cazul în care un conținut, mesaj, discurs sau acțiune a unui Utilizator sau Membru încalcă acești Termeni și condiții sau orice lege, act normativ sau bunele moravuri, vom demara o investigație în urma căruia vom putea decide în mod discreționar sancțiuni precum ștergerea conținutului, suspendarea temporară sau blocarea accesului la Site, cu consecința pierderii tuturor drepturilor dobândite ca urmare a achiziționării NFT-urilor sau unui curs individual. 

 

 1.  REGULI PENTRU PROFESORI 

 

Dacă ați fost acceptat de către Notorius University în calitate de Profesor, atunci când creați, postați conținut sau interacționați cu alți Membri declarați pe propria răspundere că: 

 1. Dețineți sau aveți toate licențele, drepturile, permisiunile și autoritatea necesare pentru a autoriza Notorious University să utilizeze conținutul creat conform acestor Termeni și Condiții; 
 1. Conținutul creat și transmis. nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; 
 1. Aveți calificările, acreditările și expertiza necesare (inclusiv educație, formare, cunoștințe și/sau seturi de abilități) pentru a preda și oferi serviciile pe care le puneți la dispoziție prin Conținutul trimis și prin utilizarea Serviciilor; și  
 1. Veți asigura o calitate a serviciilor care corespunde standardelor industriei dumneavoastră și a serviciilor de instruire, în general; 
 1. Prin conținutul creat și instruirea furnizată nu veți transmite informații inadecvate, jignitoare, rasiste, instigatoare de ură, sexiste, pornografice, false, înșelătoare, incorecte, care încalcă drepturile de autor sau defăimătoare; 
 1. Nu veți posta sau transmite publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, mesaje nedorite, spam sau orice altă formă de solicitare (comercială sau de altă natură) către orice Membru; 
 1. Nu veți utiliza platforma sau calitatea de Profesor pentru afaceri personale, în afară de furnizarea de servicii de îndrumare, predare și instruire a Membrilor; 

 

Atunci când creați un curs sau orice alt conținut pentru Notorious University sunteți de acord să ne cedați toate drepturile pentru a oferi, comercializa și exploata în orice mod conținutul trimis, inclusiv de a opera orice modificări. De asemenea, declarați că sunteți de acord să autorizați Notorious University să sublicențeze aceste drepturi către terți, inclusiv către Membri direct sau prin intermediul unor terțe părți, cum ar fi revânzători, distribuitori, site-uri afiliate, site-uri de oferte și publicitate plătită pe platformele terților. De asemenea, declarați că ne acordați permisiunea de a vă folosi numele, vocea și imaginea în legătură cu oferirea, livrarea, marketingul, promovarea, demonstrarea și vânzarea produselor, a conținutului creat și renunțați la orice drept de confidențialitate, publicitate, sau alte drepturi de natură similară, în măsura permisă de legea aplicabilă. 

 

Ne rezervăm dreptul de a elimina conținut, de a suspenda plățile și/sau de a interzice Profesorilor acces la platformă, în orice moment, fără notificare prealabilă, în cazurile în care: 

 

 1. Încalcă  acești Termeni și Condiții, precum și orice lege, act normativ sau bunele moravuri; 
 1. Conținutul creat scade sub standardele noastre de calitate sau are un impact negativ asupra experienței Utilizatorilor si Membrilor; 
 1. Dați dovadă de o conduită care s-ar ar putea reflecta în mod nefavorabil asupra platformei sau ar putea discredita reputația Notorious University; 
 1. Veți comite fapte care constituie concurență neloială, cum ar fi publicarea, comercializarea sau distribuirea conținutului creat și transmis către terțe părți sau alte platforme educaționale. 

 

 1. CONȚINUT DE LA TERȚE PĂRȚI ȘI AFILIERE 

 

Notorious Univeristy nu aprobă și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice activitate sau resurse, link-uri produse, servicii, conținut sau promoții deținute, controlate, operate sau sponsorizate de terți. 

 

Dacă accesați orice astfel de link-uri resurse, produse, servicii sau conținut sau participați la astfel de promoții, o faceți exclusiv pe propriul risc. Prin utilizarea platformei, declarați că nu veți atrage răspunderea Notorious University pentru orice daune sau prejudicii cauzate de utilizarea oricăror astfel de resurse, produse, servicii sau conținut sau participarea la orice astfel de promoții. 

 

Ne rezevăm dreptul de a intra în relații de afiliere dacă considerăm că aceste relații pot fi oportune pentru dezvoltarea platformei. Relațiile de afiliere se vor stabili potrivit unor Termeni și Condiții separați, în care vor fi detaliate condițiile pentru a aplica la programul nostru de afiliere. 

 

 

 1. VENITURI OBȚINUTE PRIN ACCESAREA SITE-ULUI 

 

Notorious University oferă posibilitatea membrilor care au achiziționat NFT-uri să facă parte dintr-un fond de investiții (DAO), din care aceștia pot obține venit pasiv, potrivit mecanismului detaliat în Whitepaper. De asemenea, Notorious University oferă membrilor posibilitatea de a obține venit pasiv prin serviciul de Lending sau prin revânzarea NFT-urilor. 

Prin accesarea și utilizarea platformei declarați că înțelegeți faptul că prețul acestor active digitale este determinat de speculații și că Notorious University nu are nicio influență asupra prețului unui activ digital, care poate scădea în orice moment sub prețul pe care la care l-ați achiziționat prin intermediul Site-ului. 

Notorious University nu garantează în niciun fel că, prin activitățile dumneavoastră de pe Site veți obține câștiguri sau nu veți suferi pierderi. În niciun caz și sub nicio circumstanță Notorious University nu va putea fi trasă la răspundere pentru orice pierderi suferite ca urmare a activității dumneavoastră pe Site, indiferent de cuantumul pierderii suferite. 

NFT-urile și activele digitale în general sunt un produs nou și inovator care pot face obiectul unor reglementări în viitor. Notorious University nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daune suferite ca urmare a modificărilor legislative care ar putea afecta în vreun fel utilizarea Site-ului sau a serviciilor. 

Notorious University nu este responsabil sau răspunzător dacă sunt adoptate modificări legislative care fac NFT-urile ilegale sau impun restricții cu privire la utilizarea, emiterea, minting-ul sau orice altă tranzacție legată de NFT-uri. 

De asemenea, sunteți singurul responsabil pentru plata tuturor taxelor naționale de orice natură, fie că sunt în vigoare acum sau impuse în viitor de către orice autoritate națională federală, statală, locală, internațională sau orice altă autoritate guvernamentală sau jurisdicție fiscală în care vă aflați, incluzând, fără limitare, orice venit, vânzări, utilizare, valoare adăugată (TVA), aferente veniturilor obținute ca urmare a utilizării Site-ului. Sunteți singurul responsabil pentru orice raportare fiscală pentru veniturile obținute din fondul DAO, din tranzacțiile în care ați putea fi vânzător de NFT sau pentru orice câștiguri obținute folosind serviciul de Lending pus la dispoziție pe Site. 

 1. FONDUL DAO 

 

DAO reprezintă un fond de investiții privat asociat platformei. Fondul DAO va putea fi accesat doar de către persoanele care au devenit Membri prin cumpărarea NFT-urilor oferite pe platforma. Fondul DAO va fi aprovizionat din următoarele surse: (i) 10 % din vânzarea tuturor NFT-urilor emise (ii) 10 % din prețul de revânzare al unui NFT, (iii) 6 % din prețul de vânzare al oricărui curs individual. 

Deținători de NFT-uri vor avea drept de vot asupra proiectelor propuse spre investiții din fondul DAO. Fiecare membru va avea dreptul să prezinte propuneri de proiecte pentru investiții pe canalul Discord al comunității. La anumite intervale de timp, Membri vor putea vota lichidarea unei părți din fondul DAO. 

Propunerile membrilor nu reprezintă consultanță sau sfaturi de investiții financiare. Fiecare membru este responsabil pentru deciziile investiționale personale. Notorious University nu își asuma răspunderea pentru deciziile de investiții ale Membrilor in proiecte promovate pe platforma. 

 1. DISCLAIMER 

 

Prin accesarea Site-ului, înțelegeți că sunteți singurul responsabil pentru cheia privată a portofelului dumneavoastră digital și/sau parolele asociate contului dvs. atunci când utilizați Site-ul. Notorious University nu va fi tras la răspundere pentru nicio pierdere sau daune suferite din cauza pierderii furtului unei chei private sau a datelor aferente contului dumneavoastră. 

Notorious University este o platformă dezvoltată pe blockchain-ul Elrond și, prin utilizarea Site-ului, declarați prin prezenta că înțelegeți că Notorious University nu are niciun control asupra operabilității blockchain-ului. În nicio circumstanță nu veți trage la răspundere Notorious University pentru orice pierderi suferite ca urmare a oricăror probleme tehnice sau a altor evenimente, cum ar fi „forks”, care pot apărea pe blockchain-ul Elrond. Notorious University nu își asumă nicio responsabilitate de a vă anunța cu privire la problemele care pot apărea cu sau în legătură cu blockchain-ul Elrond. 

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

 

Notorious University nu își asumă nicio răspundere pentru acțiunile sau comportamentul oricărui Utilizator, Membru, Profesor sau al oricăror terți în legătură cu utilizarea Site-ului web și a oricăruia dintre serviciile acestuia. Utilizatorii, Membri si Profesorii își asumă întreaga responsabilitate pentru utilizarea Site-ului. 

 

Notorious University nu oferă consultanta financiara, nefiind calificata in acest sens. Notorious University nu oferă nici o garanție că prin accesarea cursurilor, Membri sau Utilizatorii vor dobândi orice fel de certificări și competențe sau că accesarea cursurilor va avea ca rezultat orice beneficiu monetar.  

 

În toate circumstanțele, răspunderea maximă a Notorious University, directorilor, administratorilor, angajaților, subcontractanților și afiliaților săi față de Utilizatori, Membri sau Profesori pentru daune, pentru orice cauză, indiferent de forma de acțiune și indiferent dacă este contractuală sau delictuală va fi limitată la suma maximă efectiv plătită pentru ahiziționarea produselor de platformă.  

 

Notorious University nu va fi în niciun caz responsabil pentru pierderile de date sau conținut, profiturile pierdute sau pentru orice daune indirecte sau indirecte, accidentale sau punitive care rezultă din sau sunt legate de conținutul sau serviciile de pe platformă. 

Fiecare utilizator al Site-ului este de acord să apere, să despăgubească și să înlăture răspunderea Notorious University, a afiliaților, licențiatorilor și furnizorilor săi de servicii, față de și împotriva oricăror pretenții, răspunderi, daune, hotărâri, pierderi, costuri, cheltuieli sau onorari (inclusiv onorariile avocaților) care apar din: 

 1. accesul și utilizarea platformei, inclusiv a oricăror date sau conținut transmis sau primit de către Membri, Profesori sau orice alt Utilizator; 
 1. încălcarea acestor Termeni și Condiții, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea de către Membri, Profesori sau orice alt Utilizator a oricăreia dintre declarațiile și garanțiile prevăzute în acești termeni; 
 1. încălcarea de către Membri, Profesori sau orice alt Utilizator a oricăror drepturi ale terților, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drept la confidențialitate sau drepturi de proprietate intelectuală; 
 1. încălcarea de către Membri, Profesori sau orice alt Utilizator a oricărei legi, acte normative sau bunele moravuri; 
 1. orice conținut care este trimis din contul Membrilor, Profesorilor sau oricăror alt Utilizator, inclusiv accesul terților cu numele de utilizator unic, parola sau altă măsură de securitate, dacă este cazul, inclusiv, dar fără a se limita la, informații înșelătoare, false sau inexacte; 
 1.  TARIFE ȘI RETURURI 

 

Sunteți responsabil pentru toate plățile, taxele și costurile atunci când vă angajați în orice tranzacții pe platformă, inclusiv, fără a se limita, prețul de achiziție, taxele de tranzacție și toate celelalte taxe asociate cu utilizarea de către dvs. a serviciilor furnizate de terți, inclusiv, dar fără a se limita la, achiziționarea, comercializarea și „arderea” unui NFT. 

Plata pentru produsele oferite pe platformă poate fi efectuată folosind una sau mai multe criptomonede sau alt tip de monedă fiat pe care am putea alege să le acceptăm din când în când. Notorious University nu are nicio obligație de a accepta anumite criptomonede și ne păstrăm dreptul discreționar de a determina ce monede sau opțiune de plată acceptăm.  

Prin accesarea Site-ului declarați că sunteți de acord ca tranzacțiile efectuate prin intermediul unui portofel digital sunt vizibile public pe blockchain-ul Elrond atunci când sunt efectuate. 

Toate achizițiile efectuate pe Site pot fi returnate într-un termen de 14 zile, cu excepția situației în care Membrul a parcurs cel puțin 20% din curs, caz în care plățile efectuate sunt finale și nerambursabile, cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă. Notorious University poate revizui în orice moment prețurile pentru bunurile și serviciile oferite pe Site. 

 1. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR 

 

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România, iar instanțele din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărei revendicări sau dispute care decurg din sau în legătură cu utilizarea Site-ului sau a acestor Termeni și Condiții. 

 

Deși Site-ul și serviciile sale pot fi disponibile și accesibile în alte jurisdicții, fiecare Utilizator Membru sau Profesor recunoaște și este de acord că o astfel de disponibilitate nu va fi considerată a da naștere unei jurisdicții personale generale sau specifice asupra jurisdicției menționate mai sus. 

 

Cu toate acestea, Notorious University își rezervă dreptul de a introduce orice proces, acțiune sau procedură împotriva dumneavoastră pentru încălcarea acestor Termeni și Condiții în țara dumneavoastră de reședință sau în orice altă țară relevantă. Prin accesarea Site-ului, renunțați la orice drept în legătură cu legea și jurisdicția aplicabile. 

 

 1.  FORȚĂ MAJORĂ 

 

Notorious University nu este obligată să respecte obligațiile prevăzute în acești Termeni și Condiții, în situația în care intervine un caz de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la, evenimente fortuite (de exemplu, măsuri legale luate în situații de război sau grevă, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiuni ale rețelelor de comunicații și portalurilor altor furnizori, întreruperi privind operatorii de rețele și alte defecțiuni), alte acțiuni/inacțiuni de care administratorii Site-ului nu sunt responsabili. 

 

Nici Notorious University și nici Membri, Profesorii sau alți Utilizatori ai Site-ului nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea la timp și/sau pentru executarea necorespunzătoare, în totalitate sau parțial, a oricăror obligații care le revin în temeiul prezentelor Termeni și Condiții, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acestora a fost cauzată de forță majoră/un caz fortuit, așa cum este definit de legile din România. 

 

 1. DISPOZIȚII FINALE 

 

 În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este lovită de nulitate, nulitatea nu va afecta și celelalte prevederi în ansamblu lor și individual, care vor rămâne valide și vor produce efecte în continuare. 

 

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la utilizarea Site-ului sau a produselor și serviciilor oferite pe Site sau pur și simplu doriți informații suplimentare cu privire la produsele și serviciile noastre, vă rugăm să contactați Notorious University prin e-mail la [email protected].  

 

Notorious University pune la dispoziția persoanelor interesate sa afle mai multe despre platforma si misiunea ei un apel telefonic cu unul dintre fondatorii proiectului. Programarea apelului poate fi făcută direct pe Site.